toppmeny logo vigres
toppmeny logo vigres
title arrow

Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt

Dekningsgraden øker fra 65 til 75 prosent
Regelendringen omfatter både de med og uten forsikringsavtale med NAV, dvs. både de som gjennom forsikringsordningen får sykepenger de første 16 sykefraværsdagene og de som følger den alminnelige ordningen med sykepenger fra 17. sykefraværsdag.

Les mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende:
Sykepenger til selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende som har inngått en forsikringsavtale med NAV
Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen.
Motta vårt nyhetsbrev
Aktuelle artikler
Reglene for skattefri overtidsmat endres fra 2019
Skattefrie satser for dagdiett reduseres betydelig i 2019
Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2019
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
Delvis skattlegging av diett neste år
Digital sykemelding
Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2018
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Hva regnes som overtid ?
Norge får nye personvernregler i 2018
Mange forenklinger i aksjeloven
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten
Permittering økes til 52 uker
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
vigres neg
God dialog, lettfattelig rapportering og skreddersøm av løsninger er vår oppskrift på å bidra til økt lønnsomhet for våre kunder.