Toppmeny_logo_vigres
Toppmeny_logo_vigres
Title_arrow

Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene er blitt enige om en ny "Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands", med virkning fra og med 1. januar 2015 til og med 31. desember 2017.
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
Avtalen erstatter de to avtalene «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» og «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting», slik at det fra 1. januar 2015 bare blir en avtale som regulerer dekning av utgifter til reise og kost innenlands.

De to någjeldende avtalene har ulike vilkår for dekning av kostnader til reise og kost. Det fremgår ikke av den nye avtalen at det stilles ulike vilkår for ulike typer reiser. Etter den nye avtalen vil det derfor tilsynelatende bli utvidet adgang til å få dekket ulegitimerte kostutgifter etter sats ved rutinemessige tjenesteoppdrag, i forhold til tidligere. Det presiseres imidlertid at kommentarer til de enkelte punktene i avtalen enda ikke er publisert. Vi tar derfor forbehold om at disse kan inneholde begrensninger. I følge departementet vil kommentarene publiseres i løpet av november.

Departementet har også laget et «avtalespeil» som viser hvilke bestemmelser som har falt bort, blitt endret eller videreføres, se lenke nedenfor.
Det fremgår av avtalen at dersom opphold som på forhånd er fastsatt til å vare ut over 28 dager på samme sted, skal «Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested» anvendes fra og med dag 29.


Her er oversikt over de viktigste satsene som følger av avtalen gjeldende fra 1. januar 2015:

 • Bruk av egen bil og andre fremkomstmidler
 • Merk at det etter den nye avtalen ikke lenger kan kreves godtgjørelse for ikke-motoriserte fremkomstmidler, f.eks. sykkel.
 • Bruk av egen bil inntil 10 000 km kr 4,10 pr. km
 • Over 10 000 km kr 3,45 pr. km
 • Tillegg for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø kr 0,10 pr. km
 • Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsveier kr 1,00 pr. km
 • Tillegg når det er nødvendig med tilhenger kr 1,00 pr. km
 • Tillegg for andre arbeidstakere som passasjerer kr 1,00 pr. km
 • Motorsykkel over 125 ccm kr 2,95 pr. km
 • Snøscooter og ATV kr 7,50 pr. km
 • Båt med motor kr 7,50 pr. km
 • EL-bil kr 4,20 pr. km
 • Moped, motorsykkel opp til og med 125 ccm og
 • andre motoriserte fremkomstmidler kr 2,00 pr. km
 • Tillegg for andre arbeidstakere som passasjer kr 1,00 pr. km
 • Utgifter til kost og overnatting


For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter følgende satser:

 • Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer, ulegitimert sats kr 280
 • Reiser over 12 timer, ulegitimert sats kr 520
 • Merk at ovennevnte satser gjeldene inntil 12 timer ikke gjelder arbeidstakere med mobilt arbeidssted når de utfører ordinært arbeid.
 • Reiser med overnatting, ulegitimert sats kr 710
 • Utgifter til overnatting på hotell eller lignende dekkes med inntil kr 1 800 pr. døgn
 • Ulegitimert nattillegg kr 430 pr. døgn
Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen.
Motta vårt nyhetsbrev
Aktuelle artikler
Vigres AS endrer purre og inkassorutinene for sine kunder
Vigres AS endrer purre og inkassorutinene for sine kunder
Nyttig informasjon fra din regnskapsfører
Nyttig informasjon fra din regnskapsfører
Slik forbereder du deg til årsoppgjøret
Slik forbereder du deg til årsoppgjøret
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
Digital sykemelding
Digital sykemelding
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Hva regnes som overtid ?
Hva regnes som overtid ?
Mange forenklinger i aksjeloven
Mange forenklinger i aksjeloven
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten
Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten
Permittering økes til 52 uker
Permittering økes til 52 uker
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands