Toppmeny_logo_vigres
Toppmeny_logo_vigres
Title_arrow

Slik forbereder du deg til årsoppgjøret

Vi nærmer oss 2023 et årsskifte. I den forbindelse er det mange plikter som påhviler alle
næringsdrivende- store og små.
Enten du har intern eller ekstern regnskapsfører kan nedenfor inntatte liste over hva som bør forberedes i forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjør og innlevering av skattemelding være greit å gjennomgå.

 


Uavhengig av type foretak, kan dette være aktuelt:
 • Lønn for desember 2022 skal rapporteres gjennom a-meldingen den 5. januar 2023  . Dersom det finnes utbetalinger til ansatte som foreløpig ikke er medtatt ved kjøring av lønn i 2022, er det svært viktig at disse kommer med på førstkommende a-melding i 2023, eventuelt at dere informerer regnskapsfører om dette.

 • Bilenes kilometerstand per 31.12 må noteres, samt biltype, modell og registreringsnummer.
 • Kassaoppgjør pr 31.12 og opptalt kassebeholdning må være attestert av den som fysisk har telt kassen. Utarbeide bekreftelse på kontantbeholdingen

 • Driver du varehandel? Husk liste over tilgodelapper og gavekort.

 • Varetelling 31.12. Husk at alle varer skal telles og at det skal foretas en verdivurdering fordelt på kurante og ukurante varer, samt at det skal fremgå hvem som har foretatt varetellingen og når. 

 • Beholdningsvurdering for utført, ikke fakturert arbeid per 31.12. må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid med materialer som er levert i 2022, og som ikke faktureres før i 2023.

 • Ha god oversikt over alle årsoppgaver og kontoutskrifter du mottar fra andre og lever disse til en ev eventuell regnskapsfører. 

 • For enkeltpersonforetak er dette særlig aktuelt:

 • Bruker du privatbil i forbindelse med virksomheten, husk å påse at kjørebok og reiseregninger er ajour og korrekte. Regnskapsfører må også ha denne informasjonen.

 • Reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted, evt. pendlerutgifter må dokumenteres og forklares.

 • Kjøp/salg av private eiendeler (hus, hytte, bil, båt, eller andre verdifulle formuesobjekter) må registreres og eventuelt informeres om til regnskapsfører. Har du en forsikringspolise, oversend gjerne en kopi av denne til regnskapsfører.

 • Premie til egen pensjonsforsikring må dokumenteres (husk at fristen for å inngå avtale om pensjonsforsikring er utgangen av mars året etter inntektsåret)

 • Endring i familiesituasjon/sivil status må opplyses om.

 • Premie til frivillig trygd og sykeforsikring må informeres om dersom disse ikke er regnskapsført allerede. 

 • Eventuell fordeling av næringsinntekt mellom ektefeller bør vurderes og eventuelt også opplyses om til regnskapsfører.

 •  For aksjeselskaper er dette særlig aktuelt:

 • Avtaler mellom aksjonær(er) og aksjeselskapet, som gjelder varer eller tjenester må opplyses om med angivelse av verdi og varighet.

 • Sett opp en oversikt over eventuelle lån og kreditter mellom selskap og aksjonær. Her risikerer du at penger du skylder selskapet blir beskattet som utbytte etter regler for aksjonærlån. Er du usikker på regelverket her kontakt regnskapsfører.

 • Lag oversikt over eventuelle endringer av eiersitsen i aksjeselskapet gjennom året. Fristen for å levere aksjonæroppgaven til Aksjonærregisteret er 31.01.2023. I tillegg til endringer i eiersitsen skal endringer i aksjekapital og uttak som er gjort av aksjonær og dens nærstående også innrapporteres. Merk dere at i likhet med mange andre rapporteringsfrister er også denne rapporteringsfristen belemret med tvangsmulkt dersom det rapporteres for sent

 

Trenger du gode råd? Kontakt oss!
 
Vigres ønsker alle et godt nytt årsoppgjør!

Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen.
Motta vårt nyhetsbrev
Aktuelle artikler
Vigres AS endrer purre og inkassorutinene for sine kunder
Vigres AS endrer purre og inkassorutinene for sine kunder
Nyttig informasjon fra din regnskapsfører
Nyttig informasjon fra din regnskapsfører
Slik forbereder du deg til årsoppgjøret
Slik forbereder du deg til årsoppgjøret
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
Digital sykemelding
Digital sykemelding
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Hva regnes som overtid ?
Hva regnes som overtid ?
Mange forenklinger i aksjeloven
Mange forenklinger i aksjeloven
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten
Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten
Permittering økes til 52 uker
Permittering økes til 52 uker
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands