Toppmeny_logo_vigres
Toppmeny_logo_vigres
Title_arrow

Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!

Flere eksempler viser at Skatteetaten går for tøft ut når de ilegger mulkt.
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Regnskap Norge har hatt flere møter med Skattedirektoratet om tvangsmulkt for å synliggjøre konsekvensene reglene har for næringslivet. Tvangsmulkten er hardtslående, noe flere næringsdrivende har fått føle på.

I møtene har Regnskap Norge redegjort for typetilfeller der tvangsmulkt har slått uheldig ut, og har med det ønsket å påvirke bruken av sanksjonsmiddelet.

I dialogen med Skatteetaten har vi særlig vist til at formålet med tvangsmulkten er å skape et oppfyllelsespress. En forutsetning for at den næringsdrivende skal kunne føle på dette presset er at varselet kommer frem og at det forstås. I tillegg har det vært en stor utfordring at regnskapsførere ikke har fått kopi av varslene.

Skattedirektoratet innser nå at varslingsrutinen bør inkludere kopi til regnskapsførere og revisorer. Det er selvsagt også i Skatteetatens interesse at den som faktisk rapporterer, blir informert tidligst mulig.

Når det gjelder spørsmål om når tvangsmulkt skal ilegges, settes ned eller frafalles, fremstår Skattedirektoratet som lydhøre. Det arbeides fortsatt med retningslinjer som skal bidra til å sikre ensartet praksis. Vi har blant annet spilt inn at tvangsmulkten bør benytte samme unntak som det som gjelder for tilleggsskatt. Det som er unnskyldelig på tilleggsskattens område, bør med andre ord være unnskyldelig også innenfor tvangsmulkt.

Hendelige uhell kan skje enhver, og dette bør erkjennes og tas hensyn til ved klagebehandlingen. Det er meningsløst å gi tvangsmulkt i tilfeller hvor det åpenbart har skjedd menneskelige feil eller teknisk svikt.

Regnskap Norge har også minnet om at regelverket er en «kan»-regel, som må praktiserer deretter. Det samme gjelder sanksjonens størrelse. Foreløpig ser det ut til at Skatteetaten har praktisert høyeste sats som en plikt, men etaten har hjemmel til å anvende fornuftig skjønn. Det siste har de tilbakemeldt at de har tatt til seg, og det vurderes nå hvordan muligheten til å anvende lavere sats skal praktiseres.

For å få påvirket praktiseringen mest mulig, er det viktig at de som rammes og opplever at tvangsmulkten er urimelig sender Skatteetaten klage på forholdet.
Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen.
Motta vårt nyhetsbrev
Aktuelle artikler
Vigres AS endrer purre og inkassorutinene for sine kunder
Vigres AS endrer purre og inkassorutinene for sine kunder
Nyttig informasjon fra din regnskapsfører
Nyttig informasjon fra din regnskapsfører
Slik forbereder du deg til årsoppgjøret
Slik forbereder du deg til årsoppgjøret
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
Digital sykemelding
Digital sykemelding
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Hva regnes som overtid ?
Hva regnes som overtid ?
Mange forenklinger i aksjeloven
Mange forenklinger i aksjeloven
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten
Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten
Permittering økes til 52 uker
Permittering økes til 52 uker
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands