Toppmeny_logo_vigres
Toppmeny_logo_vigres
Title_arrow

Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten

Regnskap Norge har vært i oppklaringsmøte med Skattedirektoratet angående varslingsrutinen som Skatteetaten vil benytte etter innføringen av tvangsmulkt. Det viser seg dessverre at Skattedirektoratet ikke har lagt opp til å gi verken regnskapsfører eller revisor kopi av henvendelser de gjør til skattyterne. Dette medfører stor fare for unødvendig bruk av tvangsmulkt.
Når Skatteetaten skal henvende seg til personlig skattyter om skattemelding inntektsskatt og skatteoppgjør, er det lagt opp til at Skatteetaten kun henvender seg til skattyteren personlig. Det samme gjelder henvendelser som gjelder private forhold, f eks henvendelser som gjelder folkeregisteret.

Dette gjelder utsendelser som er automatiserte, så som varsel om bruk av tvangsmulkt ved manglende innlevering og utsendelse av skattemelding og skatteoppgjør. 

Det er ikke lagt opp til at varsel går til personer som er registrert av skattyter under menyvalget Andre med rettigheter til skjema og tjenester.

Denne varslingsrutinen gjelder uavhengig av om vedkommende er næringsdrivende eller ikke. 
 
Når Skatteetaten skal sende automatiserte varsler, brev eller andre skriftlige henvendelser som relaterer seg til næringsvirksomhet, typisk mva-oppgaven, a-meldinger og aksjonærregisteroppgaven, vil dette skje til de som i Altinn er registrert under menyvalgene:
  • Din kontaktinformasjon for virksomheten
  • Felles kontaktinformasjon for virksomheten
Vi ser det derfor som nødvendig å minne om at dersom du mottar SMS, e-post eller brev fra Skatteetaten, er det viktig at du tar kontakt med oss snarest mulig.
 

Dette gjør det spesielt viktig å reagere raskt på henvendelser som gjelder oppgaveinnleveringer

Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen.
Motta vårt nyhetsbrev
Aktuelle artikler
Vigres AS endrer purre og inkassorutinene for sine kunder
Vigres AS endrer purre og inkassorutinene for sine kunder
Nyttig informasjon fra din regnskapsfører
Nyttig informasjon fra din regnskapsfører
Slik forbereder du deg til årsoppgjøret
Slik forbereder du deg til årsoppgjøret
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
Digital sykemelding
Digital sykemelding
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Hva regnes som overtid ?
Hva regnes som overtid ?
Mange forenklinger i aksjeloven
Mange forenklinger i aksjeloven
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten
Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten
Permittering økes til 52 uker
Permittering økes til 52 uker
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands