Toppmeny_logo_vigres
Toppmeny_logo_vigres
Title_arrow

Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske

Byggherren må dermed ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre personallisten.
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Byggenæringens personallister er hjemlet i byggherreforskriften § 15, og omtales der som oversiktslister. Kravene er ikke like de som gjelder innen bransjene servering, bilverksted/-pleie og frisør/skjønnhetspleie, men er likevel relativt parallelt med det som gjelder personallister hjemlet i bokføringsforskriften.

Det nye fra 1. juli er at byggenæringens oversiktslister må føres elektronisk, og personale på bygge- eller anleggsplassen skal foruten navn og fødselsnummer registreres med HMS-kortnummer.


Innholdskrav

Oversiktslisten skal føres av byggherren,
og inneholde følgende informasjon:
  • navn og adresse på bygge- eller
  • anleggsplassen
  • navn på byggherren
  • navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten
  • organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
  • navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen

Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig.

Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene.


Elektronisk format

Forskriften stiller ingen krav til hvilket elektronisk format oversiktslisten skal føres i. En enkel oppstilling i for eksempel Word- eller Excel-format kan være tilstrekkelig hvis oversiktslisten har de opplysninger som kreves. Oversiktslisten må også være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll etter og den må være tilgjengelig
i elektronisk format på arbeidsplassen.

Les mer om endringene hos Arbeidstilsynet.

Nærmere om hvem som omfattes og andre krav finner du i byggherreforskriften.
Hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen.
Motta vårt nyhetsbrev
Aktuelle artikler
Nyttig informasjon fra din regnskapsfører
Slik forbereder du deg til årsoppgjøret
Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV
Spørsmål og svar om oppgaven "Betalinger til selvstendig næringsdrivende"
7 500 flere selskaper kan velge bort revisjon
Digital sykemelding
Aksjesparekonto - nå kan også private aksjesparere få utsatt skatt på aksjegevinst
Høyere sykepenge-dekning til selvstendig næringsdrivende fra 1.okt
Hva regnes som overtid ?
Mange forenklinger i aksjeloven
Fra 1. juli må personallister på byggeplasser være elektroniske
Stor frustrasjon over nye regler om tvangsmulkt!
Viktig ! Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra skatteetaten
Permittering økes til 52 uker
Ny særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands